* Rodinné - Doplatok za ďalšie dieťa.

Bezplatné cestovne: deti do 6 rokov
Detský lístok: deti vo veku od 6 do 12 rokov, alebo do výšky 140 cm (nutné ID)
Seniori: osoby nad 60 rokov, držitelia preukazu ZŤP a ZŤPS (nutné ID)

Záujemcovia o prepravu za zlavnenú cenu - deti a seniori musia svoj vek preukázať hodnoverným identifikačným preukazom (ID), ktorý obsahuje fotografiu, meno, dátum narodenia a je overený úradnou pečiatkou.

V prípade poruchy prepravného zariadenia vám bude vrátená alikvôtna čiastka z jazdného.

Upozornenie: lyžiari dodržujte prevádzkové predpisy. Za prípadne zranenia a úrazy spôsobené nedodržaním bezpečnostných predpisov nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.